Tost László

 

Noha alig fél éven át töltötte be a tisztséget, Kassa polgármestereként írta be magát a helyi társadalom emlékezetébe. Ő állt a város élén, amikor az 1938 őszén, két évtized után ismét Magyarország része lett. Később, a nyilas terror idején bekövetkezett tragikus halála tényleges és szimbolikus fordulópontot jelentett a város történetében: a második világháború alatt és azt követően az általa is megtestesített kassai polgárság eltűnt a város életéből.

Ki volt Tost László, a pénzügyi hivatalnokból lett keresztényszocialista politikus? Miért őt nevezték ki polgármesternek 1938 végén és miért vonult nyugdíjba néhány hónappal később? Milyen családból származott? Hol töltötte a gyerekkorát? Merre van Bányavölgy, ahol tisztviselői karrierje indult? Mit csinált a szabaidejében? Mit tudunk öccséről, Barnabásról, az agilis kassai plébánosról? Ki tervezte a kassai Tost-palotát? Ki volt Tost Gyula, akiről Kovács András filmrendező Horthy szárnysegédjének alakját mintázta Októberi vasárnap című filmjében?  Többek között ezkere a kérdésekre keresi a választ a Tost László, Kassa polgármestere című előadás, amelyre 2019. október 1-jén a Márai Sándor Emlékkiállítás közösségi termében kerül sor.

Előad: Szeghy-Gayer Veronika, történész (NKE EJKK Közép-Európa Kutatóintézet – SZTA Társadalom- és Pszichológiatudományi Központ)

A rendezvény helyszíne: Kassa, Mészáros u. 35. I. em.

Főszervező: Kassai Magyarok Fóruma

Az előadás a Kassai Magyarok Fórumának „Kassa kiemelkedő személyiségei 1900–1945: Tost László“ című projektje keretében valósul meg, amely a Nemzeti Kisebbségek Kulturális Alapjának támogatásával jött létre. A projekt tudományos színvonaláért felelős szakértő: Mgr. Ondrej Ficeri, PhD (Centrum spoločenských a psychologických vied SAV).

 

Elérhetőség: szeghyveronika@gmail.com